Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αγωγή του 25%

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση αγωγής για την διπλή μείωση του 25% με τους ν. 4024/2011 και 4093/2012.

Για τους εν ενεργεία εργαζόμενους:

Εκκαθάριση μισθοδοσίας των μηνών Οκτωβρίου 2011, Νοεμβρίου 2011 (ή του μηνός όπου έλαβε χώρα η εκκαθάριση της παρακράτησης του ν.4024/2011 κατά περίπτωση), Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2013, ως του μηνός Ιουνίου 2013, ότε επαναφέρθηκε το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
Από τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο του εργαζόμενου, η ειδικότητα του, ο εργοδότης του (ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.λ.π.), ο αριθμός μητρώου και δελτίου της Αστυνομικής του ταυτότητας, αλλά και η διεύθυνση κατοικίας του.
Επίσης, θα πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία πρόσληψης, η εκπαιδευτική βαθμίδα και το μισθολογικό κλιμάκιο.

Για τους συνταξιούχους:

Τα ανωτέρω και επιπλέον η ημερομηνία αποχώρησης τους από την υπηρεσία

Η κατάθεση γίνεται στις έδρες του κλάδου  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ιστολόγιο δεν ευθύνεται για τα σχόλια των επισκεπτών.
Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται αυτόματα.