Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Επιστολή Τοπ.Γραμματείας ΑΙΡ προς την ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τοπική Γραμματεία του ΑΙΡ και ανήρτησε σε όλους τους χώρους εργασίας, καλεί την ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ να λάβει υπόψη μερικά από τα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά την διάρκεια της εργασίας τους οι συνάδελφοι, και να τους χορηγηθεί ένα ποσό ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης.
Εμείς να προσθέσουμε πως σε όλες τις περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων το Προσωπικό Αμαξ/χιών επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Σε ότι αφορά τις επιδόσεις τους, σε όλες τις έδρες όλοι οι δείκτες είχαν τεράστια άνοδο ενώ και τα έσοδα των συναδέλφων έσπασαν κάθε ρεκόρ.
Αν μη τι άλλο ένας τρόπος είναι η καταβολή κινήτρου επίτευξης στόχων, που προβλέπετε με άρθρα από την ερμηνευτική εγκύκλιο Σαχινίδη και εξειδικεύονται οι διατάξεις του νόμου 4024/2011

Ενδεικτικά αναφέρει:   
Επί του άρθρου 19
Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων

"όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του κοινοποιούμενου νόμου, είναι δυνατή η καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.).
Το Κ.Ε.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού μισθολογικού κόστους του κατά το προηγούμενο έτος.
Το Κ.Ε.Σ. μπορεί να καταβάλλεται μία φορά κατ’ έτος, μετά από πιστοποιημένη, μέσω της έκθεσης αξιολόγησης, επίτευξη των στόχων κατά το προηγούμενο έτος.
Το Κ.Ε.Σ., που καταβάλλεται στους υπαλλήλους, ισούται με ποσό μέχρι 50% ενός βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και με ποσό μέχρι 100% ενός βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω.
Εάν η κατά το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εκτιμώμενη δαπάνη υπερβαίνει το όριο του 3%, το Κ.Ε.Σ. καταβάλλεται στους υπαλλήλους των υπηρεσιακών μονάδων που προηγούνται στη σειρά αξιολόγησης με βάση το ποσοστό επίτευξης των στόχων, αφαιρώντας τις υπηρεσιακές μονάδες με τα χαμηλότερα ποσοστά.
Με τα Προεδρικά Διατάγματα, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του κοινοποιούμενου νόμου, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων από τις υπηρεσιακές μονάδες, για την καταβολή του Κ.Ε.Σ., καθώς και τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης της επίτευξης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ιστολόγιο δεν ευθύνεται για τα σχόλια των επισκεπτών.
Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται αυτόματα.