Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Έλεγχος των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς από Ιδιωτικές εταιρείες

Έλεγχος των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς από Ιδιωτικές εταιρείες Έλεγχος των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς από Ιδιωτικές εταιρείες                      
Ιδιωτικές εταιρείες θα μπορεί να ανατεθεί ο έλεγχο των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Δευτέρα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ) να αναθέτουν τον έλεγχο εισιτηρίου και σε τρίτους φορείς, «με στόχο να μειώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την εισιτηριοδιαφυγή (άρα να αυξήσουν τα έσοδα) και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος διενέργειας του ελέγχου κομίστρου (άρα να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες)», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.
Επίσης καταργείται η υφιστάμενη ρύθμιση στον ΟΑΣΘ για διπλασιασμό του προστίμου μετά την 20η ημέρα απ' την επιβολή του και η διάταξη στον ΟΑΣΑ περί πολλαπλασιασμού του προστίμου μετά την παρέλευση του 20ημέρου απ' την επιβολή του προστίμου.
Παράλληλα αν το πρόστιμο δεν εισπραχθεί εντός του 60ημέρου διαβιβάζεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο στο πενταπλάσιο του ύψους του. «Δηλαδή γίνονται βελτιωτικές και ενιαίες ρυθμίσεις για τους επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης» σημειώνεται στην έκθεση, ενώ οι συγκοινωνιακοί φορείς απαλλάσσονται των δικαστικών ή άλλων χρονοβόρων διαδικασιών είσπραξης.
Διευρύνεται ο τύπος των εισιτηρίων και επεκτείνονται τα σημεία διάθεσής τους. Σήμερα οι πολίτες μπορούν να αγοράσουν χάρτινα εισιτήρια και κάρτες σε περιορισμένα σημεία πώλησης. Με διάταξη, ο ΟΑΣΑ θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους «προς τον σκοπό της εκ μέρους τους έκδοσης ή και διάθεσης στο επιβατικό κοινό κάθε τύπου αποδεικτικού καταβολής κομίστρου μέσω διευρυμένου δικτύου πωλήσεων».
Οι παραβάτες θα υποχρεούνται, αν δεν καταβάλουν αμέσως το πρόστιμο, να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο. Σε περίπτωση άρνησης, ο ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να καλέσει στην αστυνομία. Εάν δεν πληρώσουν, το πρόστιμο διαβιβάζεται στην αρμόδια ΔΟΥ, βεβαιώνεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος και εισπράττεται ως έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου.
Ενεργοποιείται ο Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών, οι καταγγελίες για την παραβίαση των οποίων θα εξετάζονται πρωτοβάθμια από τον φορέα παροχής του συγκοινωνιακού έργου και δευτεροβάθμια από την Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών.
Όλο το κείμενο του άρθρου σχετικά με τον έλεγχο των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς
Αρμόδιοι για τον έλεγχο και επιβολή προστίμου
1. Αρμόδιοι για την διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους καταλαμβανόμενους παραβάτες (μετακινούμενοι χωρίς το επικυρωμένο νόμιμο κόμιστρο ή αν δεν επιδεικνύουν αυτό κατά τον έλεγχο) είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα. Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για την διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος δύναται να αναθέσει την δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) του ν. 3920/2011 (Α’ 33) ή σε εταιρεία που ιδρύει ο Ο.Α.Σ.Α. για τον ίδιο σκοπό.
2. Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη του ειδικώς εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό Ελεγκτή Κομίστρου, ως ανωτέρω ορίζεται, την οποία συντάσσει κατά την διαπίστωση της παράβασης, δηλαδή εντός του οχήματος και ειδικά για τους μετακινούμενους με το ΜΕΤΡΟ και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο το πρόστιμο επιβάλλεται και σε όσους δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό του νόμιμου κομίστρου στις αποβάθρες μετά τα επικυρωτικά (ακυρωτικά) μηχανήματα.
3. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης παραδίδεται στον παραβάτη από τον Ελεγκτή Κομίστρου που διαπίστωσε την παράβαση. Στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης διατυπώνεται πρόσκληση στον παραβάτη για άμεση πληρωμή του προστίμου στον συντάκτη της πράξης Ελεγκτή Κομίστρου ή για πληρωμή μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της βεβαίωσης της παράβασης στο ταμείο του οικείου Συγκοινωνιακού φορέα ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας,
4. Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει την συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη.
5. Αν το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν καταβάλλεται από τον παραβάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η πράξη επιβολής προστίμου διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο συγκοινωνιακός φορέας. Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος και εισπράττεται ως έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, από το οποίο αποδίδεται στον συγκοινωνιακό φορέα που βεβαίωσε την παράβαση το ποσό του επιβληθέντος προστίμου κατά την βεβαίωση της παράβασης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ιστολόγιο δεν ευθύνεται για τα σχόλια των επισκεπτών.
Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται αυτόματα.