Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

«Χαστούκι» της ΕΕ σε Ελλάδα και Cosco. Εντοπίστηκαν 8 φορολογικές ενισχύσεις

Τη πιο… τεταμένη περίοδο στο λιμάνι, η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιοποίησε την απόφαση για τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις της Cosco.
Του Φώτη Φωτεινού
Ειδικότερα, η Δανή Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό Margrethe Vestage, σε απόφαση 83 σελίδων, καλεί την Ελλάδα να ανακτήσει, σε περίοδο 4 μηνών, 8 φορολογικά πλεονεκτήματα που χορήγησε στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (είναι η θυγατρική εταιρεία της Cosco, που διαχειρίζεται τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ), αλλά και στη μητρική εταιρεία Cosco.
Mάλιστα, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, η Ελλάδα οφείλει να υποβάλλει, στην ΕΕ, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το συνολικό ποσό (κεφάλαιο και τόκοι) που πρέπει να ανακτηθεί, από τον ΣΕΠ και τη μητρική του εταιρεία Cosco
β) λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που έχει ήδη λάβει και σχεδιάζει να λάβει για να συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση και
γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο ΣΕΠ και η μητρική του εταιρεία Cosco έχουν διαταχθεί να επιστρέψουν την ενίσχυση.
Οι παράνομες φορολογικές διευκολύνσεις στη Cosco
Συνοπτικά, στην απόφασή της, η ΕΕ σημειώνει ότι «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα, που χορηγήθηκαν από την Ελλάδα, υπέρ του φορέα εκμετάλλευσης του λιμένα Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (PCT) και της μητρικής της εταιρείας, Cosco Pacific Limited (Cosco) παρείχαν στους δικαιούχους αθέμιτο πλεονέκτημα, έναντι των ανταγωνιστών τους, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις».
Τα οφέλη αυτά, όπως περιγράφονται στην απόφαση, είναι τα εξής:
1. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του προβλήτα III,
2. Δικαίωμα για την επιστροφή του πιστωθέντος ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το στάδιο ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης: ορισμός της έννοιας του «επενδυτικού αγαθού» για τους σκοπούς των κανόνων περί ΦΠΑ, δικαίωμα για τόκους υπερημερίας από την πρώτη ημέρα μετά την 60ή ημέρα από την αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ,
3. Μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς χρονικό περιορισμό,
4. Επιλογή μεταξύ τριών μεθόδων απόσβεσης, όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες για την ανακατασκευή του προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του προβλήτα III,
5. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί των συμφωνιών δανειοδότησης, καθώς και οποιασδήποτε συμπληρωματικής συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του έργου,
6. Απαλλαγή από φόρους, τέλη χαρτοσήμου, εισφορές και τυχόν δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων για τις συμβάσεις μεταξύ των πιστωτών των δανειακών συμβάσεων, βάσει των οποίων μεταβιβάζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές,
7. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου για κάθε οικονομική αντιστάθμιση που καταβάλλεται από τον ΟΛΠ στον ΣΕΠ, δυνάμει της σύμβασης παραχώρησης, πράγμα που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του κώδικα ΦΠΑ,
8. Προστασία στο πλαίσιο του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος για τις ξένες επενδύσεις.
Πλέον, η ΕΕ καλείται να κινήσει διαδικασίες κατά της Cosco, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η ποσοτικοποίηση των διεκδικήσεων.
Πάντως, η ανωτέρω απόφαση δημιουργεί «σύννεφα» στην αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ, με το ΤΑΙΠΕΔ να εργάζεται για την πώληση του 51% - 67% (η Cosco φαντάζει ως το ακλόνητο φαβορί), με τους λιμενεργάτες να αντιδρούν (ήδη έχει παραιτηθεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Γ. Ανωμερίτης).
Αναλυτικά, το ιστορικό και το σκεπτικό της απόφασης στο επισυναπτόμενο αρχείο.
metaforespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ιστολόγιο δεν ευθύνεται για τα σχόλια των επισκεπτών.
Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται αυτόματα.