Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Σε Μακεδονία και Έβρο νέα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα 700εκ.ευρώ

Σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι τα επόμενα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα της χώρας που προγραμματίζει η ΕΡΓΟΣΕ. Μετά την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Λιμένα  Αλεξανδρούπολης έρχονται έργα που θα δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην σύνδεση με τη Βουλγαρία και την Τουρκία με στόχο την εμπορική αξιοποίηση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
A.ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ), ΜΗΚΟΥΣ 143 ΧΛΜ
Στο πλαίσιο δύο υπογεγραμμένων συμβάσεων υλοποιούνται :
1.    Ανάταξη-εκσυγχρονισμός της σηματοδότησης στο σύνολο της υφιστάμενης γραμμής (Α.Σ. 717), με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2016.

2.    Εγκατάσταση συστήματος ETCS level 1 στο σύνολο της υφιστάμενης γραμμής (Α.Σ. 10005), με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τα τέλη του 2016.

Οι συμβάσεις χρηματοδοτούνται ως έργο-γέφυρα («phasing») από το ΕΠΕΠ 2007-2013 και από το Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020.

Τα μεγάλα έργα που θα γίνουν αφορούν την ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, τη σύνδεση με το λιμάνι της Καβάλας αλλά και την σύνδεση του Έβρου με τα δίκτυα Βουλγαρίας και Τουρκίας. Αναλυτικά τα έργα σε  φάση προγραμματισμού είναι τα παρακάτω:

Προγραμματίζεται η αναβάθμιση της υποδομής και επιδομής της γραμμής στο τμήμα Στρυμόνα-Προμαχώνα και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο σύνολο της γραμμής Θεσσαλονίκη-Στρυμόνας-Προμαχώνας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020, με προϋπολογισμό 105 εκατ. ευρώ.

Βρίσκεται σε εξέλιξη  η εκπόνηση από την ΕΡΓΟΣΕ της μελέτης για την αναβάθμιση του τμήματος Στρυμόνας-Προμαχώνας.

Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση της γραμμής, υπάρχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση και βρίσκονται υπό σύνταξη τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Εκτιμώμενος χρόνος δημοπράτησης : Α’ τρίμηνο 2016,
Έναρξη - ολοκλήρωση κατασκευής: Οκτώβριος 2016 - Ιούνιος 2019.

Β.  ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΥΘΙΟ (ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ) -  ΟΡΜΕΝΙΟ (ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ), ΜΗΚΟΥΣ 175 ΧΛΜ
Αναβάθμιση, σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση γραμμής Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου
Η υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου (ελληνοβουλγαρικά σύνορα) αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού άξονα Ανατολής-Δύσης και ταυτόχρονα μέρος του σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολη-Βurgas Βουλγαρίας  που ενώνει την Μεσόγειο με τη Μαύρη Θάλασσα.

Στην εν  λόγω γραμμή και σε μεγάλα τμήματά της έχει γίνει ανακαίνιση της επιδομής από τον ΟΣΕ και την Εγνατία Οδό. Η γραμμή δεν διαθέτει ηλεκτροκίνηση και σύγχρονη σηματοδότηση με τηλεδιοίκηση. Για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του άξονα απαιτείται η εγκατάσταση σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης επί  του συνόλου της γραμμής και ταυτόχρονα θα γίνει ανακαίνιση υποδομής – επιδομής στα εναπομείναντα τμήματα (κυρίως στο τμήμα από το Ορμένιο μέχρι τα σύνορα με Βουλγαρία).

Απαιτείται η εκπόνηση των  αναγκαίων μελετών για την αναβάθμιση της γραμμής και των προμελετών για τα συστήματα ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης.

Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2020 και έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»  2014 – 2020 για χρηματοδότησή του.

Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 250 εκ. € μη συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων, ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός του δικτύου και μειώνεται σημαντικά ο χρόνος διαδρομής, ενώ θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών μέσω του σιδηροδρόμου.

Παράκαμψη πόλης Αλεξανδρούπολης και ανακαίνιση επιδομής Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης.
Το έργο αφορά στην αλλαγή της σιδηροδρομικής χάραξης στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης με παράκαμψη του αστικού ιστού, τη σύνδεση με το νέο λιμένα Αλεξανδρούπολης, την αποκατάσταση της επικοινωνίας στη ζώνη διέλευσης της νέας χάραξης και την ανακαίνιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται :
-Σημαντική μείωση των χρόνων διαδρομής, λόγω άρσης των βραδυποριών και παλινδρομήσεων, με την παράκαμψη του αστικού ιστού.
-Αύξηση της ασφάλειας λόγω απομάκρυνσης από αστική περιοχή.
-Δυνατότητα ανάληψης αυξημένου εμπορευματικού έργου ως αποτέλεσμα του ορθολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων στον Σ.Σ.
-Περιβαλλοντικά οφέλη από την παράκαμψη της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

H ΕΡΓΟΣΕ έχει ολοκληρώσει το σύνολο των μελετών του εν λόγω έργου, με τις οποίες ωριμάζει  η κατασκευή του. Για την κατασκευή του  ανωτέρου  έργου απαιτείται η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και η κήρυξη απαλλοτριώσεων.

Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2020 και έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»  2014 – 2020 για χρηματοδότησή του.

Ο εκτιμώμενος Προϋπολογισμός του  έργου  ανέρχεται στο ποσό των 85 εκ. €. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των απαλλοτριώσεων.

Νέα γραμμή σύνδεσης του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας (λιμένα Φίλιππος).
Το έργο αφορά στην κατασκευή της νέας μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής που συνδέει τον εμπορικό λιμένα της Καβάλας (Λιμένας Φίλιππος στην περιοχή της Νέας Καρβάλης) με την υφιστάμενη Σιδηροδρομική Γραμμή Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται :
-Ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών με την ανάληψη εμπορευματικού έργου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές από το λιμένα, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα το σύνολο των εμπορευμάτων, που διακινούνται από το λιμένα και τις πέριξ αυτού παραγωγικές εγκαταστάσεις προς τις αγορές της ελληνικής ενδοχώρας και τις διεθνείς αγορές  διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω θαλάσσιων (πλοίο) και οδικών μεταφορών (φορτηγά).

-Βελτίωση του επιπέδου χερσαίας διασύνδεσης του λιμένα και αύξηση της παραγωγικότητας της περιοχής ως πύλη φορτίων από / προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

-Ώθηση στην ανάπτυξη των εμπορικών μεταφορών της ευρύτερης περιοχής με τρένο που αποτελεί το πιο οικολογικό, οικονομικό και ασφαλές μέσο μεταφοράς.

Έχει ολοκληρωθεί η Α’ και η Β΄ φάση μελετών, ενώ η Γ’ φάση των μελετών (με την οποία επιτυγχάνεται η πλήρης μελετητική ωρίμανση του έργου) έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο Πολυετές  πρόγραμμα εργασιών 2014 των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών με χρηματοδότησης από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Η εκπόνηση των μελετών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017, οπότε θα παραδοθούν έτοιμα και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου της κατασκευής.

Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2020 και έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»  2014 – 2020 για χρηματοδότησή του.

Ο εκτιμώμενος Προϋπολογισμός του  έργου  ανέρχεται στο ποσό των  250 εκ. €. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των απαλλοτριώσεων.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ιστολόγιο δεν ευθύνεται για τα σχόλια των επισκεπτών.
Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται αυτόματα.