Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Προτάσεις Συλλόγου Διπλ. Μηχανικών ΟΣΕ για ΣΣΕ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο.Σ.Ε.
ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3, ΑΘΗΝΑ, 104 37,
2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡ. 207, τηλ. 210-5297207
                     Αθήνα,      12/2/2014
                 
                  Αριθμ. Πρωτ. : 237
 
                       ΠΡΟΣ :  ΠΟΣ
 
 
 
ΘΕΜΑ : Προτάσεις Συλλόγου Διπλ. Μηχανικών για σύναψη συλλογικής σύμβασης

 

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Να συμπεριληφθεί όρος προκειμένου στην περίπτωση που οι ισχύοντες αναγκαστικοί νόμοι για τη μισθοδοσία των ΝΠΙΔ εκλείψουν να προκαλείται αυτόματα παύση της ισχύουσας σύμβασης και επαναφορά στις ΣΣΕ που καταργήθηκαν με το Ν3891/2010.
 2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας : Αναγνώριση όλου του χρόνου προϋπηρεσίας για εργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια τυπικά προσόντα.
 3. Επίδομα θέσης διοίκησης: Χορήγηση επιδόματος θέσης διοίκησης στους εργαζόμενους που είναι τοποθετημένοι σε θέση Επικεφαλής Τομέα ή Ομάδος βάσει του ισχύοντος οργανογράμματος της κάθε εταιρείας.
 4. Επίδομα ανθυγιεινό και επικίνδυνο : Να χορηγείται σε περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων. Το ανθυγιεινό θα πρέπει να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους της εσωτερικής υπηρεσίας.
 5. Αποζημίωση μετακίνησης : H αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας να απαλλάσσεται από τις ασφαλιστικές εισφορές.
 6. Δικαστικά έξοδα : Επιδότηση δικαστικών εξόδων ποσοστού 50% μέχρι του ποσού των 500€, για νομική υποστήριξη με δικηγόρο επιλογής του εργαζόμενου για ποινικές διώξεις που πηγάζουν από τις υπηρεσιακές αρμοδιότητες.
 7. Πρόσθετη ασφαλιστική δαπάνη κύριας σύνταξης : Επιδότηση όλου του ποσού της πρόσθετης ασφαλιστικής δαπάνης κύριας σύνταξης που προκύπτει από τη διαφορά του ποσοστού κύριας σύνταξης του ΤΑΠΟΤΕ (9,92%) από του ΙΚΑ (6,67%).
 8. Εξαγορά ενσήμων : Επιδότηση εξαγοράς ενσήμων με ποσοστό 50% και μέχρι του ποσού των 2.000€.
 9. Βρεφονηπιακοί σταθμοί : Επιδότηση δαπάνης βρεφονηπιακού σταθμού και ειδικού σταθμού για τέκνα εργαζομένων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
 10. Φοίτηση τέκνου : Επιδότηση του 50% του ενοικίου και μέχρι 100€ μηνιαίως για φοίτηση κάθε τέκνου εκτός νομού μόνιμης κατοικίας του γονέα-εργαζόμενου στον ΟΣΕ.
 11. Παιδικές κατασκηνώσεις : Επιδότηση δαπάνης σε ποσοστό 50% που καταβάλλεται σε παιδικές κατασκηνώσεις για τέκνα 5-15 ετών.
 12. Προαιρετική άδεια μητρότητας : Καταβολή του συνόλου των τακτικών αποδοχών για την 6μηνη προαιρετική άδεια που δίδεται μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας.
 13. Εκπαίδευση : Χορήγηση του ποσού που αντιστοιχεί από το ΛΑΕΚ για κάθε ημέρα συμμετοχής των εργαζομένων σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διενεργεί η εταιρεία.
 14. Περίθαλψη : Σύναψη ομαδικής ασφάλισης το κόστος της οποίας θα καλύπτει η κάθε εταιρεία.
 15. Δωρεάν σιδηροδρομική μετακίνηση: Να ισχύει για όλους του εργαζόμενους και συνταξιούχους σιδηροδρομικούς, τις συζύγους και τα τέκνα έως 25 ετών. 
 16. Γεύμα κατά την υπηρεσιακή μετακίνηση : Κατά την υπηρεσιακή μετακίνηση με τραίνο να παρέχεται το γεύμα που δικαιούνται οι επιβάτες της Α’ θέσης.
  ΚΛΑΔΙΚΑ

 1. 5ετής φοίτηση : Στους κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών 5ετούς φοίτησης να προστίθενται 2 επιπλέον έτη για τη μισθολογική εξέλιξη.
 2. Επίδομα θέσης διοίκησης: Για τους Διπλ.Μηχανικούς Επικεφαλείς Τομέα το επίδομα να καθορισθεί στο ύψος των 150€.
 3. Επίδομα ανθυγιεινό και επικίνδυνο : Στους Διπλ.Μηχανικούς εσωτερικής υπηρεσίας που εκτελούν χρέη επίβλεψης έργων και μελετών και απασχολούνται στο καταγραφικό θα πρέπει να δίνεται ολόκληρο το ανθυγιεινό και επικίνδυνο.
 4. Πρόσθετη ασφαλιστική δαπάνη Διπλ.Μηχανικών προ του ’93 : Επιδότηση όλου του ποσού της πρόσθετης ασφαλιστικής δαπάνης για τους Διπλ.Μηχανικούς προ του ’93, που προκύπτει από την υποχρεωτική διπλή ασφάλιση σε ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΙΚΑ-ΤΑΠΟΤΕ.
 5. Διεθνείς εκθέσεις σιδηροδρομικού αντικειμένου : Να προβλεφθεί από τις Διοικήσεις ποσό για την συμμετοχή εργαζομένων, με προτεραιότητα στους Επιστημονικούς Συλλόγους, σε Διεθνείς Εκθέσεις σιδηροδρομικού αντικειμένου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΝΤΖΙΑ ΜΑΝΤΩ                                                    ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ιστολόγιο δεν ευθύνεται για τα σχόλια των επισκεπτών.
Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται αυτόματα.